headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

    [T2OSE] - Oborový seminář I

    Vedoucí předmětu: Ing. Roman Slavík, Ph.D.

    Hlavním cílem oborového semináře je rozvoj znalostí studentů o vědecko-výzkumné práci související s ochranou životního prostředí a jejími praktickými aplikacemi. V rámci seminářů by se studenti měli seznámit s vyhledáváním odborných informací a jejich využitím při své práci. Dále se mohou uskutečnit prezentace pozvaných interních či externích odborníků, popřípadě i prezentace práce postgraduálních studentů.

    Studijní materiály k předmětu: