headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Vědecko-výzkumné zaměření ústavu


Výzkumná činnost ústavu inženýrství ochrany životního prostředí se soustřeďuje do oblastí aplikace environmentálních technologií, analýzy, biodegradace a monitoringu xenobiotik ve všech složkách životního prostředí. Ústav rovněž spolupracuje s tuzemskými i zahraničními firmami a vysokými školami, přičemž se jeho pracovníci v rámci spoluprací snaží o zachycení nových trendů a metod, které jsou následně aplikovány při výuce studentů akreditovaného bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru: „Inženýrství ochrany životního prostředí“.