headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Ing. Roman Slavík, Ph.D.

Pracovní zařazení:  Vědecko-pedagogický pracovník

Místnost:  U1/ 413

Telefon:  +420 576 031 412

E-mail:  slavik(at)ft.utb.cz

Konzultační hodiny:  Středa: 11:00 - 14:00


Životopis:

  2000 - 2005: magisterské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě technologické
  2005 - 2009: doktorské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
  2006 -        : vědecko-pedagogický pracovník FT UTB Zlín
   
 
Pedagogická činnost:
 • výuka v předmětu: Analytické chemie
 • výuka v předmětu: Laboratoř analytické chemie
 • výuka v předmětu: Technologická cvičení I., II.
 • výuka předmětu: Úvod do sanační geologie
 • výuka předmětu: Vzorkování pro environmentální analýzy
 • výuka předmětu: Environmentální geologie
 • vedení bakalářských a diplomových prací

Členství v odborných organizacích:
 • od 2005: Člen české chemické společnosti
 • od 2006: Člen české společnosti pro výzkum a využití jílů
 • od 2007: Člen české asociace hydrogeologů

 
Členství v jiných organizacích:

 • 2003 - 2005: člen Akademického senátu FT UTB

 
Vědecko-výzkumná činnost:

 • vzorkování pro environmentální analýzy
 • monitoring faktorů životního prostředí
 • výzkum v oblasti sanačních technologií
Roman Slavik Profile on PlumX