headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017


Presentace k obhajobám bakalářských prací


Presentace k obhajobám diplomových prací


Exkurze do spalovny odpadů


Nahrátí DP/BP do STAGu


Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP


SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)


Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ


Studentská soutěž Park Hády


Nová témata BP a DP na UIOŽP


Prezentace teoretických částí DP


Úvodní školení předmětu T9TO2


Harmonogram SZZ - 17.6.2016


Presentace k obhajobám bakalářských prací


Presentace k obhajobám diplomových prací


Harmonogram SZZ - 13.6.2016


Chemická olympiáda


Chemická olympiáda


Nová témata BP a DP pro akademický rok 2016/2017


Prezentace DP


!!! Upozornění pro studenty 4. a 5. ročníku na změnu v rozvrhu !!!


Presentace k obhajobám bakalářských prací


Presentace k obhajobám diplomových prací


Harmonogram SZZ - magisterské studium


Harmonogram SZZ - bakalářské studium


Termíny SZZ - IOŽP, Harmonogram SZZ DP/BP


Upozornění pro studenty!!!


Nová témata bakalářských a diplomových prací


Odevzdání bakalářských/diplomových prací


Zadání DP


Upozornění pro studenty!!!


Prezentace DP


Nabídka volné pracovní pozice u společnosti FOSFA, a.s.


Harmonogram státních závěrečných zkoušek bakalářského studia v akademickém roce 2013/2014


Presentace k obhajobám bakalářských prací


Harmonogram státních závěrečných zkoušek magisterského studia v akademickém roce 2013/2014


Chemická olympiáda


Exkurze do ČOV Otrokovice


Školení interních auditorů


Pro studenty 4. ročníku - výuka 11.4.2014


Exkurze do spalovny odpadů 4.4.2014


Prezentace DP na Portáši


ŠKOLENÍ INTERNÍCH AUDITORŮ PRO INTEGROVANÉ SYSTÉMY MANAGEMENTU DLE REFENČNÍCH NOREM ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001


Vysokoškoláci mají do 12. února příležitost přihlásit své nápady do studentské soutěže


Nová témata diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015


Informace pro studenty V. ročníku


Informace pro studenty 3. a 5. ročníku


Zrušení výuky doc. Koutného


Laboratoř z analytické chemie - kombinované studium


Projekt monitoringu životního prostředí ve Zlíně pomocí včel


Harmonogram státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářskýchprací


Harmonogram státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací


Presentace k obhajobám diplomových a bakalářských prací


Chemická olympiáda


Vyhláška pro bakaláře 2013


Vyhláška pro diplomanty 2013


Exkurze do ČOV Otrokovice


Exkurze do KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.


Termíny SZZ v roce 2013


Vzdálený přístup k vyhledávání odborných informací


Pozvánka k účasti v inovační soutěži Evropského patentového úřadu


Program předmětu - Seminář ústavu LS 2012/2013


I. prezentace DP v roce 2013


Exkurze: Spalovna odpadů Emseko (Zlín-Malenovice)


Pokyn děkana pro zadání BP/DP v roce 2012/2013 do STAGu


Program předmětu - Seminář ústavu v akademickém roce 2012/2013


Exkurze: Atel Energetika Zlín s.r.o.


Exkurze: Spalovna odpadů Emseko (Zlín-Malenovice) - dne 25.10.2012 ZRUŠENA!!!


Exkurze: Spalovna odpadů Emseko


Exkurze:UV Klečůvka


Exkurze: Skládka komunálního odpadu Suchý důl Zlín


Exkurze: Vodní zdroje Holešov


Exkurze: ČOV Malenovice


Exkurze: Vodní zdroje Holešov


OZNÁMENÍ VŠEM STUDENTŮM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA OBORU IOŽP


Termín a podmínky bakalářských SZZ - září 2012


Presentace k obhajobám bakalářských prací


Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací 13. - 14.6.2012 na ÚIOŽP


Presentace k obhajobám diplomových prací


Chemická oplympiáda, krajské kolo B


Exkurze: Ekoregion Hostětín (Oborový seminář-T2OSE)


Organizace státních závěrečných zkoušek magisterského studia na ÚIOŽP v r. 2012


Organizace bakalářských státních závěrečných zkoušek v r. 2012


Nová témata diplomových prací pro akademický rok 2012/2013


Nová témata bakalářských prací pro akademický rok 2012/2013


Nové přístroje na ÚIOŽP


Upozornění pro studenty 5. ročníku


OZNÁMENÍ VŠEM STUDENTŮM MAGISTERSKÉHO STUDIA OBORU Inženýrství ochrany životního prostředí


SOUTĚŽ DIPLOMOVÝCH PRACÍ O CENU KARLA VELKA


Rozpis pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací - ÚIOŽP (13. a 14.6.2011)


Presentace k obhajobám diplomových prací


Presentace k obhajobám bakalářských prací


Krajské kolo chemické oplympiády - Kategorie B


Upozornění pro I. ročník - T2OSE - Oborový seminář


Exkurze: Ekoregion Hostětín (Oborový seminář-T2OSE)


Organizace státních závěrečných zkoušek magisterského studia na ÚIOŽP


Informace pro studenty IOŽP


Upozornění pro studenty 3. a 5. ročníku IOŽP


Exkurze - Atel Energetika Zlín s.r.o. - fluidní spalování


Exkurze: Vodní zdroje Holešov


Exkurze: ČOV Otrokovice


Exkurse: Vodní zdroje Holešov


Exkurse - Skládka Suchý důl


Soutěž diplomových prací o Cenu Karla Velka


Harmonogram státních zkoušek pro studenty bakalářského studia


Harmonogram státních zkoušek pro studenty magisterského studia


Chemická olympiáda 2010 - krajské kolo, kategorie C


Vypsána nová témata diplomových a bakalářských prací


Workshop - vzorkování vod POZOR ZMĚNA !!!


Workshop - vzorkování vod


Exkurse - Suchý důl a Hostětín


Exkurse - Atel Energetika Zlín s.r.o. - fluidní spalování


Exkurse - Vodní zdroje Holešov


Exkurse - ČOV Malenovice


Sdělení pro studenty 1. i 2. ročníku magisterského studia oboru Inženýrství ochrany životního prostředí!


Nová témata bakalářských prací pro akademický rok 2009/2010


Presentace k obhajobám bakalářských prací


Presentace k obhajobám diplomových prací


Pokusná stránka


Chemická olympiáda 2009 - krajské kolo, kategorie C


Ocenění za diplomovou práci


Exkurze: Vodní zdroje Holešov


Exkurze: Ekoregion Hostětín


Exkurze: Monitoring geofaktorů ŽP


Rozpis laboratorních cvičení pro zimní semestr 2008/2009 - aktualizace 6.10. 2008


Laboratoř oboru: přednáška Monitoring geofaktorů životního prostředí - mezinárodní koncepce, technika a zvláštnosti její aplikace v praxi


Exkurse ČOV


Exkurze: PVE Dlouhé Stráně


Exkurze: Atel Energetika Zlín s.r.o – fluidní spalování


Harmonogram exkurzí 2008/2009 - aktualizováno 23.9. 2008


Harmonogram státních zkoušek pro studenty bakalářského studia


Presentace k obhajobám bakalářských prací


Fotogalerie - státní závěrečné zkoušky - inženýři 2008


Akreditovaný bakalářský studijní obor zaměřený na ochranu životního prostředí!


Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia


Chemická olympiáda 44. ročník - 2008


Nová témata bakalářských prací pro akademický rok 2008/2009


Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ)


Rozpis laboratorních cvičení pro letní semestr 2007/2008


Upozornění


Exkurze Spalovna odpadů - Vídeň


Exkurze - Hostětín


Exkurse Vodní zdroje Holešov


POZOR - Studenti 1. a 2. ročníku magisterského studia oboru IOŽP


VYHLÁŠKA PRO STUDENTY II. ROČNÍKU šk.rok 2007 / 2008


POZOR - ROZVRH LABORATOŘ OBORU !


Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok: 2007/2008


Fotografie ze státních závěrečných zkoušek - Inženýři 2007


Pracovní místo - Město Zlín - výběrové řízení


Chemická olympiáda 2007


MODELOVÉ EKOLOGICKÉ PROJEKTY (NEJEN) PRO VENKOV – PŘEDNÁŠKA


Možnosti studia v zahraničí pro studenty


Témata nových SVOČ prací